fbpx
 

Utjecaj radnog mjesta roditelja/skrbnika na djecu i mlade

ANKETA:

Utjecaj radnog mjesta roditelja/skrbnika na djecu i mlade

UNICEF Hrvatska i Mreža mladih Hrvatske su proveli anketu o tome kako tvrtke u Hrvatskoj podržavaju obiteljski život zaposlenika i kako na djecu i mlade u dobi od 16 do 25 godine starosti utječu radne obveze njihovih roditelja i skrbnika. Djeca i mladi su također upitani i o tome što treba poduzeti kako bi se kompanije u Hrvatskoj više orijentirale na obitelj i obiteljske potrebe.

 

U anketi je sudjelovalo 237 mladih osoba tijekom srpnja 2021. godine. Rezultati će biti uključeni u UNICEF-ovu publikaciju „Poslovanje po mjeri djece i obitelji“ o poslovnim praksama koje podržavaju obiteljski život zaposlenika i stavovima djece i mladih o utjecaju radnog mjesta roditelja/skrbnika te predstavljeni na konferenciji i u medijima u travnju 2022.

1. Dob sudionika/ca

Na grafikonu 1 možemo vidjeti dob sudionika_ca. 51,9% našeg uzorka ima između 20 i 25 godina, dok 48,1% ima između 16 i 19 godina. Kad pogledamo broj odgovora vidimo da se taj broj razlikuje za jedan što znači da smo skoro pa jednako obuhvatili obje naše skupine.

2. Rodni identitet sudionika/ca

U tablici 2 možemo vidjeti da većinu našeg uzorka čine žene (83,5%). 14,8% našeg uzorka su muškarci, dok se 1,7% osoba identificira na neki drugi način.

3. Županija

Tablica 3 nam donosi pregled iz koje županije sudionici_e dolaze. Najviše ispitanika_ca dolazi iz grada Zagreba (21,5%), Osječko-baranjske županije (11,8%) i Splitsko-dalmatinske županije (8,9%). Najmanje sudionika_ca dolazi iz Virovitičko-podravske županije (0,4%) i Šibensko-kninske županije (0,4%). 

4. Radni status roditelja/skrbnika

U većini obitelji oba roditelja/skrbnika rade (65,8%). U 31,6% obitelji jedan roditelj/skrbnik radi, dok u 2,5% niti jedan ne radi.

5. Duži ostatak na poslu

Otprilike polovina roditelja ponekad (54%) ostaje duže na poslu. 16% nikad ne ostaje duže, dok 19,4% uglavnom ostaje duže. 10,5% roditelja/skrbnika uvijek ostaje duže na poslu. 

6. Razgovor o poslu tijekom slobodnog vremena

39,7% roditelja/skrbnika u našem uzorku ponekad priča o svojem poslu kod kuće, tijekom vikenda, na blagdanima ili godišnjem odmoru. 39,2% uglavnom priča o poslu, dok 17,7% uvijek priča o toj temi. 3,4% roditelja/skrbnika nikad ne priča o poslu tijekom slobodnog vremena.

7. Slobodno vrijeme za djecu i

Većina roditelja/skrbnika uglavnom (40,9%) ili ponekad (36,7%) ima slobodnog vremena za svoju djecu i mlade. 15,6 % uvijek ima slobodnog vremena, dok 6,8% nikad nema vremena.

8. Važne aktivnosti za djecu i mlade za koje roditelji/skrbnici radi posla nisu imali vremena

39,2% naših sudionika_ca izjavljuje da su roditelji/skrbnici uvijek imali vremena za njihove važne aktivnosti. Najčešće roditelji nisu imali vremena za emotivne probleme (37,6%), zatim za sportska i školska natjecanja (30,8%), domaću zadaću (27,8%) i probleme u školi ili s prijateljima (27%). Na kraju, najmanje roditelja/skrbnika je izostajalo s odlazaka liječniku (19%).

 

Pod odgovorima drugo, naši ispitanici_e su navodile da roditelji najčešće nemaju vremena za kvalitetno zajedničko provođenje vremena. Također neki su istaknuli kako im od strane roditelja nedostaje pokazivanje više pažnje prema emotivnim problemima, te bolji seksualni odgoj.

Nije bilo situacije u kojoj roditelji/skrbnici nisu imali vremena

100%

39.2%

Emotivni problemi

100%

37.6%

Sportska ili školska natjecanja

100%

30.8%

Domaća zadaća

100%

27.8%

Problemi u školi ili s prijateljima

100%

27%

Bolest, odlazak liječniku

100%

19%

9. Zajedničke aktivnosti s roditeljima/skrbnicima

Možemo vidjeti da oko polovine roditelja/skrbnika ponekad (48,1%) ima zajedničke aktivnosti sa svojom djecom tijekom tjedna. 25,7% obitelji uglavnom imaju zajedničke aktivnosti, dok 11,8% uvijek ima. 14,3% obitelji nikad nema zajedničke aktivnosti tijekom tjedna.

10. Majka i slobodno vrijeme za sebe

Većina majki ponekad (38%) ili uglavnom (30%) ima vremena za sebe. 22,4% majki uvijek ima vremena za sebe, dok 9,7% nikad nema.

11. Otac i slobodno vrijeme za sebe

Većina očeva ponekad (40,9%) ili uglavnom (32,9%) ima vremena za sebe. 13,9% njih uvijek ima vremena, dok 12,2% nema nikad.

12. Što bi tvrtka trebala napraviti da pridonesu ugodnijem obiteljskom životu

Najviše mladih odabralo je da bi tvrtka najviše pridonijela ugodnijem obiteljskom životu da nudi stipendije za učenike i studente zaposlenih (49,4%). Dalje su izjavili da bi pripomogla tako da roditelji ne ostaju prekovremeno (41,8%) i da ne moraju odgovarati na mailove i javljati se na telefon izvan radnog vremena (40,5%). 34,2% odabralo je da roditelji/skrbnici trebaju imati plaćeno bolovanje zbog bolesti djeteta. 29,1% smatra da bi ugodnijem obiteljskom životu pridonijelo fleksibilno radno vrijeme roditelja/skrbnika dok 16,5% smatra da bi tako da bilo da roditelji/skrbnici mogu raditi od kuće. 17,7 % sudionika_ca iazabralo je sve navedeno.

 

Drugo:

  • Barem dva dana tjedno slobodno
  • Obavezni slobodni vikendi i blagdani
  • Više zaposlenih
  • Bolja psihosocijalna podrška u radu
  • Bolja zaštita prava radnika i uvjeti rada radnika
  • Veće plaće

Tvrtka nudi stipendije za učenike i studente zaposlenih

100%

49.4%

Roditelji/skrbnici ne ostaju prekovremeno na poslu

100%

41.8%

Roditelji/skrbnici ne moraju odgovarati na mailove i telefone kad su kod kuće

100%

40.5%

Roditelji/skrbnici imaju plaćeno bolovanje zbog bolesti djeteta

100%

34.2%

Roditelji/skrbnici imaju fleksibilno vrijeme dolaska na posao

100%

29.1%

Roditelji/skrbnici mogu raditi od kuće

100%

16.5%

Sve od navedenog

100%

17.7%