fbpx
 

Utjecaj radnih obaveza roditelja/skrbnika na djecu i mlade

ANKETA:

Utjecaj radnog mjesta roditelja/skrbnika na djecu i mlade

UNICEF Hrvatska i Mreža mladih Hrvatske su proveli anketu o tome kako tvrtke u Hrvatskoj podržavaju obiteljski život svojih zaposlenika, ali i kako radne obaveze roditelja/skrbnika utječu na mlade u današnje vrijeme.

 

Anketa je provedena među djecom i mladima u dobi od 16 do 25 godina, a ispunilo ju je ukupno 87 osoba tijekom rujna 2021. godine. Rezultati će biti uključeni u UNICEF-ovu publikaciju „Poslovanje po mjeri djece i obitelji“ o poslovnim praksama koje podržavaju obiteljski život zaposlenika i stavovima djece i mladih o utjecaju radnog mjesta roditelja/skrbnika te te predstavljeni na konferenciji i u medijima u travnju 2022.

1. Dob sudionika/ca

Kao što možemo vidjeti u tablici, 73,6% naših sudionika_ca ima između 16 i 19 godina, dok 26,4% ima između 20 i 25 godina.

2. Rodni identitet sudionika/ca

U tablici 2 možemo vidjeti rodni identitet naših sudionika_ca. Čak 87,4% našeg uzorka su žene, dok je 12,6% muškaraca. Našim uzorkom nismo obuhvatili pojedince koji se identificiraju na neki drugi način.

3. Županija

U tablici 3 vidimo iz kojih sve županija dolaze naši sudionici_e. Najviše osoba dolazi iz grada Zagreba (26,4%), Zagrebačke županije (12,6%) i Osječko-baranjske županije (9,2%).

Našom anketom nismo uspjeli obuhvatiti mlade iz Virovitičko-podravinske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

4. Promjena radnog statusa roditelja/skrbnika uslijed pandemije koronavirusa

U našem uzorka, velika većina roditelja/skrbnika mladih ostala su zaposlena na istom poslu kao i prije pandemije (83,9%). Nekoliko roditelja je promijenilo posao tijekom pandemije (10,3%). U 4 obitelji je jedan roditelj/skrbnik ostao bez posla dok je drugi nastavio raditi, a u jednoj obitelji roditelji nisu imali posao prije pandemije i nisu je našli tijekom.

5. Oblik rada roditelja/skrbnika tijekom pandemije

Otprilike polovina roditelja/skrbika (51,7%) je radila kao i prije, odlazila je redovito na posao. 29,9% je dio vremena odlazilo na posao, a dio radilo od kuće, online. 6 roditelja/skrbnika radilo je uglavnom od kuće, 6 ih je bilo na prisilnom godišnjem odmoru. 1 roditelj/skrbnik je radio pola radnog vremena, dok je 3 bilo nezaposleno tijekom pandemije.  

6. Vrijeme roditelja/skrbnika za mlade

Mladi u našoj anketi su izjavili da je većina roditelja/skrbnika imala jednako vremena za vrijeme pandemije kao i prije (70,1%). 20,7% roditelja/skrbnika imalo je manje vremena nego prije. 5 obitelji imalo je više vremena nego prije, dok u 3 obitelji roditelji/skrbnici nisu imali uopće vremena za mlade.

7. Slobodno vrijeme za djecu i

Većina roditelja/skrbnika uglavnom (40,9%) ili ponekad (36,7%) ima slobodnog vremena za svoju djecu i mlade. 15,6 % uvijek ima slobodnog vremena, dok 6,8% nikad nema vremena.

8. Podrška tijekom pandemije

Mladima su najveća podrška tijekom pandemije bili roditelji/skrbnici (39,1%) i prijatelji (25,3%). 11,5% mladih najveća podrška su bili cura/dečko, dok se 4,6% mladih najviše oslonilo na brata/sestru. 16,1% mladih nije bila potrebna podrška.

Od mladih koji su odgovorili netko drugi, dvije osobe su napisale baka, dok se jedna osoba najviše oslonila na samu sebe.

9. Mjere zaštite zaposlenih

U tablici 9 možemo vidjeti da većina tvrtki ima mjere zaštite protiv korone, ali su samo usmjerene na zaposlenike (44,8%). 8% ih ima mjere zaštite i za zaposlenike i za njihove obitelji. 14,9% mjesta zaposlenja roditelja/skrbnika nemaju nikakve mjere zaštite, dok 32,2% mladih ne zna kakve su mjere zaštite na radnom mjestu njihovih roditelja/ skrbnika.

 

10. Stres kod roditelja/skrbnika radi pandemije

Kod 57,5% roditelja/skrbnika mladi su vidjeli više zabrinutosti i stresa radi pandemije, dok je 34,5% roditelja nije pokazivalo dodatan stres i uznemirenost. 8% mladih ne zna da li se povećao stres kod roditelja/skrbnika radi pandemije.