fbpx
 

Projekti

Kako mijenjati društveno okruženje i izravno utjecati na život i razvoj lokalne zajednice? Kako kritički promišljati stvarnost koju živimo i suočiti se s izazovima koji nas tište? Kako od realnih problema doći do realnih rješenja?

UPSHIFT je odgovor.

Trodnevna radionica objedinjuje poduzetnički i timski duh, inovativnost i praktična znanja te mentorsku podršku za rješavanje izazova s kojima se mladi susreću u svojoj lokalnoj zajednici. Na radionici se stječu nova znanja i vještine za analiziranje i rješavanje konkretnih problema. Kako bi sudjelovali u radionici, mladi sami okupljaju svoje timove od tri člana do pet članova te u prijavi opisuju problem koji žele riješiti.

Kroz godinu ćemo organizirati nekoliko radionica UPSHIFT u različitim regijama Hrvatske kako bi i mladi iz ruralnih područja mogli sudjelovati i utjecati na promjene u svom okruženju, jer UPSHIFT potiče različitosti, inkluziju i jednake mogućnosti za sve.

ZABUM voice

Mladi imaju pravo sudjelovati u procesu donošenja odluka i u kreiranju politika koje mogu izravno utjecati na njihov život.

 

Kako bismo olakšali pristup tom procesu, razvili smo ZABUM voice, alat koji služi za brzo i učinkovito prikupljanje mišljenja i iskustava mladih o temama koje su njima važne – od obrazovanja, zapošljavanja, sporta i kulture, sve do mentalnog zdravlja i ekoloških pitanja.

 

Kroz ZABUM voice mladi ispunjavaju ankete, predlažu teme i prijavljuju svoje probleme, a rezultati se objavljuju u izvješćima, isključivo zbirno.

 

Sudjelovanje u ZABUM voice-u anonimno je i dobrovoljno.

 

Ova besplatna aplikacija i svojevrsni je digitalni most jer povezuje mlade s njihovim vršnjacima iz zemlje, regije i svijeta i potiče aktivnu participaciju u stvaranju boljih uvjeta za njihov razvoj.

VJEŠTINE ZA 21. STOLJEĆE

Ubrzane društvene promjene, jednostavnija mobilnost, novi načini razmjene informacija, intenzivan razvoj tehnologije, okolišni izazovi – samo su neke od značajki današnjeg društva u kojem se mladi pripremaju živjeti i raditi. Kako bi u njemu uspješno izgradili svoju budućnost i mogli aktivno doprinositi dobrobiti zajednice, ključno je da razviju vještine za 21. stoljeće.

 

Neke su od vještina za 21. stoljeće: rješavanje problema, pregovaranje, kritičko razmišljanje, upravljanje emocijama, empatija i komunikacija. Nazivamo ih još i prenosivim vještinama zato što se jednom usvojene mogu prenositi i primjenjivati u različitim područjima života. Usvajanje vještina za 21. stoljeće mladoj osobi pomaže postati snalažljivom i sposobnom odgovoriti na suvremene društvene izazove.


Kroz program ZABUM provodit će se radionice namijenjene razvoju upravo tih vještina kod mladih osoba u Hrvatskoj.

HACKATHON za društvene promjene

Kao iznimno utjecajna djelatnost, informatička industrija može brzo odgovoriti na potrebe suvremenog društva. Pronalazak inovativnih rješenja zahtjeva inovativni pristup. Nove generacije prate trendove, osviještene su i dobro upoznate s najnovijim trendovima. Potrebno je samo usmjeriti i sistematizirati njihove ideje.

 

Kako bi se potaknuo kreativni potencijal mladih, ali istovremeno i unaprijedila njihova specifična znanja, kroz program ZABUM provode se radionice na kojima mladi razvijaju najbolja IT rješenja za probleme iz različitih područja. Pod vodstvom IT stručnjaka, u poticajnom timskom okruženju, mladi timovi aktivno promišljaju, prakticiraju, razvijaju te predstavljaju svoje odgovore na postavljene izazove.

 

Autori najboljih rješenja dobit će nagrade, a njihova će se rješenja razviti u prototipe i dati javnosti na korištenje.