fbpx

O Nama

ZABUM (Za budućnost mladih) jedinstven je program za adolescente i mlade koji je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se kroz Laboratorij inovacija za mlade. Laboratorij inovacija za mlade dio je globalne inicijative UNICEF-a pokrenute 2010. godine, kojoj je cilj osnažiti mlade i pružiti im priliku za participaciju te stvaranje pozitivnih promjena u društvu. Kroz različite aktivnosti programa ZABUM mladi iz cijele Hrvatske imaju priliku unaprijediti i usvojiti vještine koje će im pomoći da budu informirani, samostalni i angažirani građani. Program ZABUM osigurava mladima prostor, prilike i alate za aktivno sudjelovanje u zajednici u kojoj žive te ih potiče da zajedno rade na rješenjima koja će život u zajednici učiniti kvalitetnijim i boljim. 

ŠTO RADIMO?

Program ZABUM potiče mlade na angažman i participaciju, ohrabruje ih da pokrenu promjene i razviju svoj puni potencijal. Program se kontinuirano razvija, prilagođavajući se trenutačnim društvenim prilikama, a aktivnosti planirane za 2020. godinu uključuju radionice UPSHIFT , HACKATHON za društvene promjene, programe za razvijanje vještina za 21. stoljeće te digitalnu platformu za podršku aktivizmu mladih ZABUM voice.

Na radionicama UPSHIFT mladi će uz pomoć stručnih mentora naučiti kako analizirati problem i osmisliti njegovo rješenje te pritom steći nova znanja i vještine. Zainteresirani trebaju okupiti timove od tri člana do pet članova te opisati konkretan problem koji žele riješiti u svome okruženju. Pet pobjedničkih timova imat će priliku razviti i implementirati svoja rješenja te time pridonijeti unaprjeđenju lokalne zajednice.

HACKATHON za društvene promjene radionica je na kojoj mladi u suradnji s IT mentorima rade na razvijanju najboljih IT rješenja za izazove i probleme s kojima se susreću. Autori najboljih rješenja dobivaju nagrade te se njihova rješenja razvijaju u prototipe i daju javnosti na korištenje.

Programi za razvijanje vještina za 21. stoljeće uključuju rješavanje problema, pregovaranje, kritičko razmišljanje, upravljanje emocijama, razvijanje empatije i komunikacijskih vještina itd.

ZABUM voice je globalna digitalna platforma koja mladima omogućuje da sigurno i anonimno iskažu stav o pitanjima do kojih im je stalo i da utječu na promjene. Registriranim korisnicima šalju se kratke ankete, a rezultati se koriste kako bi se donositeljima odluka skrenula pozornost na probleme s kojima se mladi suočavaju. 

Kako to radimo?

ZABUM je inkluzivan program i promiče jednake mogućnosti za sve, pa će se radionice i aktivnosti provoditi diljem zemlje kako bi se u njih mogao uključiti što veći broj mladih iz cijele Hrvatske, neovisno o životnim prilikama i mjestu stanovanja.