fbpx
 

Česta pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI ZA UPSHIFT

Tko može sudjelovati?

Svi mladi od 13 do 19 godina koji žive u gradovima i mjestima gdje se trenutačno održava radionica UPSHIFT.  

Kako se prijaviti?

Okupi tim od tri člana do pet članova i prijavi se putem mrežnog obrasca. Ako si maloljetan/maloljetna, ne zaboravi roditelje tražiti dopuštenje i suglasnost za sudjelovanje. Ako budeš odabran/odabrana, a maloljetan/maloljetna si, na radionicu ćeš trebati donijeti potpisanu suglasnost roditelja. 

Što sve treba navesti u prijavi?

Tvoj je zadatak da uočiš problem u svome okruženju i da nam ga, zajedno sa svojim timom, predstaviš. Uz to, želimo pročitati i osobnu priču – kako je i na koji način taj problem utjecao na tebe ili nekoga koga poznaješ. U ovoj fazi ne tražimo rješenje, samo dobro objašnjenje problema koji tvoj tim želi riješiti.


OK, prijavio/prijavila sam se, što dalje?

Nakon što žiri pregleda svaku prijavu, napravit će širu selekciju od 20 timova, s kojima će se obaviti intervju. Nakon toga slijedi izbor deset timova za sudjelovanje na radionici UPSHIFT, koje ćemo telefonski kontaktirati. Na radionici te čeka intenzivan rad, ali i zabavno druženje s mentorima i ostalim timovima. Svi će timovi naučiti kako prepoznati, analizirati i riješiti probleme u svom okruženju. Pet timova koji predstave rješenja za koje žiri procijeni da su najpogodnija za realizaciju dobit će po 15.000,00 kuna da realiziraju svoju ideju uz pomoć mentora u iduća tri mjeseca.